Fra og med 2016 er medlemskontingenten 150,- for alle medlemmer uansett alder.


Medlemsavgift til idrettslaget

Betales 1 gang pr år (1 jan - 31 des)


Fra og med 2016 er medlemskontingenten 150,- for alle medlemmer uansett alder.

Kontakt Dag Ivar Skåre på tlf 41901111 for spørsmål og innmelding


Treningsavgift til Håndballgruppa

Betales 1 gang pr sesong (1 mai - 30 april) sendes ut på høsten etter oppstart.


  • 7-8år, Minihåndball. kr 300
  • 9-11år, Aktivitetsserie. kr 400
  • 12-16år, Seriespill. kr 500
  • fra 17år, Seriespill. kr700

Spillerlisens

Betales 1gang pr sesong (1 mai - 30 april) forfaller 1 september


Alla aktive fra 13år.

Priser lisens