SKADET I HÅNDBALL?

Har du håndball lisens er du også forsikret i Gjensidige.

Gjensidige håndterer håndballforsikringen for lisenspliktige spillere i Norges Håndballforbund.
Les mer om spiller lisens her.

Klubben dekker forsikring for medlemmer i alderen 7-12 år.

Det er derfor viktig at du som spiller ligger inne i vårt medlemsregister med riktig kontaktinformasjon. Og forsikringen gjelder kun dersom medlems- og treningsavgiften for det inneværende året er betalt.
Spillere fra 13 år (det året de fyller 13) og eldre må betale egen lisens for at forsikringen skal gjelde.
Oppstår det idrettsskade eller andre hendelser som er omfattet av håndballforsikringen, meldes den til Gjensidige snarest mulig.

Trinn 1
Skade skal alltid meldes elektronisk på http://idrettshelse.no/skadeskjema før skadeutbetaling kan utføres. Skademeldingen skal fylles ut av skdelidte/foresatte.

Trinn 2
Gjensidige kontakter seg på e-post, SMS eller telefon for å avklare om skaden er omfattet under forsikringen og videre behandling av saken og/eller utbetaling av erstatning. Før avtale om operasjon på privat klinikk skal Gjensidige kontaktes. Er skaden allerede meldt Gjensidige, tas spørsmålet om privat operasjon direkte med den saksbehandler som gar din sak. Alternativt tas det kontakt med Gjensidige på telefon 03100 eller på e-post: Oppgjorperson@gjensidige.no. Dette gjelder uansett om du har Lise eller Lise+ forsikring.
Husk at for dekning av privat operasjon skal dette være forhåndsgodkjent av Gjensidige.

Gjensidige Forsikring
v/ Oppgjør person
Postboks 276
1326 LYSAKER
Telefon: 03100
Faks: 22 96 99 36
E-post: Oppgjorperson@gjensidige.no